เสกทุกความฟิน อินทุกช่วงเบรก

ประกาศจากคิทแคท

เนื่องด้วยปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์ หรือบางร้านค้า แอบอ้างจำหน่ายสินค้าตรา KIT KAT 
บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ กับร้านค้าทางการ หรือร้านค้าที่เชื่อถือได้เท่านั้น
เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ 
โดยบริษัทฯ จะดำเนินคดีกับร้านค้าที่กระทำผิดกฎหมายต่อไป
ท่านสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ และสอบถามช่องทางการจัดหน่ายอื่น  ๆ ได้ที่
Facebook Page:@KitKatThailand
ศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่ โทร 1162

พักไปติดตามโซเชียลฯ ของเรา

พักดูวิดีโอของคิทแคท

พักความห่างถึงต่างก็เข้าใจ

พักอีกขั้น ดื่มด่ำกว่าที่เคย