แคร์ใคร

ให้คิทแคท

โชว์รัก ให้แม่รู้

วันพิเศษแบบนี้หนึ่งปีมีครั้ง ที่จะได้บอกรักแม่แบบไม่เคอะเขิน

คิดจะบอกรัก อย่าลืมคิดถึงคิทแคท

วันเกิดสุดพิเศษ

คิดจะพัก คิดถึงคิทแคท