แนวคิดเพื่อความยั่งยืน

The Cocoa Plan การพัฒนาการจัดหาโกโก้อย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของทุกคน

#2 ย่อบทความ
|
30-12-2021
Cocoa_Plan

การพัฒนาการจัดหาโกโก้อย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของทุกคน

Nestlé Cocoa Plan ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 เพื่อช่วยปรับปรุงชีวิตของเกษตรกรในซัพพลายเชน ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ของเราจึงทำจากโกโก้ที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืน 100% เราเชื่อว่าช็อกโกแลตที่มีคุณภาพ หมายถึง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน ซึ่งโครงการนี้ นี้มุ่งเน้นไปที่ 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่  การเกษตรที่ดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น และผลผลิตที่ดีกว่า

การเกษตรที่ดีขึ้น

Nestlé Cocoa Plan ได้มอบการฝึกอบรม และจัดหาเมล็ดโกโก้เพื่อช่วยเกษตรกรทุกคนในการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพ ซึ่งหมายความว่า เราช่วยเพิ่มรายได้และปรับปรุงความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันยังลดการตัดไม้ทำลายป่าไปพร้อมๆ กัน นับตั้งแต่โครงการได้เริ่มต้นขึ้น


เกษตรกร 124,000 รายสามารถเข้าถึงแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นได้ เนสท์เล่ยังได้แจกจ่ายต้นโกโก้ 16 ล้านต้น และป่าไม้และไม้ผล 669,000 ต้น เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าและการเติบโตของโกโก้


ชีวิตที่ดีขึ้น

เราเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างหลักประกันว่าชุมชนจะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ทางโครงการจึงมุ่งเน้นไปที่การให้สตรีและเด็กเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูง เพื่อลดความเสี่ยงของการใช้แรงงานเด็กในขณะเดียวกันก็ให้อำนาจแก่สตรีในการทำงานเช่นกัน

ตั้งแต่ปี 2009 เนสท์เล่ได้สร้างโรงเรียน 53 แห่งในโกตดิวัวร์เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กและอนาคตของพวกเขาผลผลิตที่ดีกว่า

การดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้จำนวนมากรวมทั้งชุมชนของพวกเขาให้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้  และช่วยเพิ่มความยั่งยืนในการจัดหาโกโก้ที่มีคุณภาพ 


ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนโกโก้ของเนสท์เล่หรือไม่?

2

New living income pilots launched in 2020

+560 000

Forest trees distributed in West Africa

+ 86 000

ป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยง จากการใช้แรงงานเด็ก
Nestle cocoa plan
คิทแคทมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้อย่างยั่งยืน

ช่วยเหลือแก่เกษตรกรและชุมชนโดยการเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรายได้ที่มั่นคง

เกษตรกรจำนวนมากต้องเผชิญกับความกดดันอย่างมากในการหารายได้เลี้ยงชีพสำหรับตนเองและครอบครัว ทำให้พวกเขาต้องทำเพื่อความอยู่รอดเพื่อรายได้ที่มากขึ้น  เช่น การตัดต้นไม้เพื่อให้มีที่ดินมากพอที่จะปลูกโกโก้ได้มากขึ้น

นี่คือเหตุผลที่เนสท์เล่ ได้เปิดตัวโครงการนำร่องรายได้เพื่อการดำรงชีวิต ที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนในระดับฟาร์ม สหกรณ์ และครัวเรือน  โดยใช้วิธีการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้

แนวทางปฏิบัตินี้ ได้แก่ การใช้แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ยั่งยืน การแนะนำแหล่งรายได้ทางเลือก การดำเนินโครงการ CLMRS ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนให้ปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงา เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ชุมชนหรือเหล่าเกษตรกรก็จะได้รับผลตอบแทน และรายได้เติบโตขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ 

 

เปิดตัวรายงานความก้าวหน้าในการแก้การตัดไม้ทำลายป่าและ
ขั้นตอนตลอดกระบวนการซัพพลายเชน ของ Nestlé Cocoa Plan

ในปี 2020 เนสเล่ท์บรรลุเป้าหมายสำคัญเมื่อเผยแพร่รายงานความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าฉบับแรก (pdf, 17Mb)

รายงานนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดโครงการในการแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า และส่งเสริมแนวทางการฟื้นฟูของชาวไร่โกโก้ในโกตดิวัวร์และกานา

 

ซึ่งช่วยอธิบายความทุ่มเท และความตั้งใจหลักของเรา 3 ข้อ ดังนี้

  • การป้องกันและฟื้นฟูป่า
  • การผลิตและการดำรงชีพอย่างยั่งยืน
  • พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมทางสังคม

ไฮไลท์บางส่วนจากรายงานนี้ ได้รวมถึงข้อมูลการกระจายพันธุ์ไม้ป่ากว่าครึ่งล้านต้น และรายละเอียดของการทำแผนที่พื้นที่การเกษตรที่ครอบคลุม ซึ่งดำเนินการเพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า

รายงานการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ เนสท์เล่ในโครงการ Cocoa & Forests .

ในขณะที่เนสท์เล่ขยายแผนโครงการการผลิตโกโก้ให้ครอบคลุมการจัดหาโกโก้อย่างยั่งยืนภายในปี 2568 โครงการดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero)  ซึ่งส่งผลให้ครอบครัวเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

Darrell High
Head of Nestlé Cocoa Plan

พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมทางสังคม