ข่าวล่าสุด

Add view
Add view
การแสดงผล: 2 บทความ
กรองด้วย ชื่อ
กรองด้วย ปี
แนวคิดเพื่อความยั่งยืน

The Cocoa Plan การพัฒนาการจัดหาโกโก้อย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของทุกคน

#2 ย่อบทความ
|
30-12-2021
การจัดหาโกโก้ที่มีคุณภาพสูงได้อย่างยั่งยืน…
แนวคิดเพื่อความยั่งยืน

ลดคาร์บอน เพื่อให้โลกได้พักบ้าง

#3 อ่านน้อยลง
|
10-03-2022
เนสท์เล่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่จะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2025